SERVICES

TradingHugeTeam đang cung cấp, hỗ trợ các dịch vụ:

  • Quản lý quỹ tài trợ, ủy thác 
  • Cung cấp tín hiệu giao dịch
  • VPS hỗ trợ giao dịch 24/7
  • Rebate cho nhà đầu tư FBS, Darwinex
  • Đào tạo cơ bản đến nâng cao
  • Hỗ trợ Trader lấy quỹ FTMO, TopStepTrader
  • Blog chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm By TradingHugeBlog

 

Với đội ngũ nhiều kinh nghiệm cộng với kết quả của việc giao dịch được chứng minh qua thời gian, chúng tôi cam kết làm việc với thái độ trung thực, đáng tin cậy và tôn trọng khách hàng, nhà đầu tư tuyệt đối.